stock loading image
Close: 67.3 -4.6 (-6.8%)
Volume: 1,537,730 +693,480 (03/06/2020)
CTD
Xây dựng & Vật liệu
|
HSX - COTECCONS

Hệ thống hiện chưa có dữ liệu của mã này.

Lưu ý: Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm khi sử dụng những dữ liệu này.

Tải ứng dụng VEQ Investing