stock loading image

VEQ – Credit Analysis

Theo dòng thời gian, biến động của nền kinh tế thế giới luôn gắn liền với động thái nới lỏng hoặc thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương, trong giai đoạn nền kinh tế suy thoái và khủng hoảng, các ngân hàng trung ương thường thực hiện các chính sách nới lỏng để kích thích kinh tế, ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, các biện pháp thắt chặt thường được sử dụng.

Với đặc thù nền kinh tế Việt Nam, hệ thống ngân hàng đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ ngân hàng trung ương truyền dẫn các nguồn vốn ra nền kinh tế, Qua đây, mỗi sự thay đổi chính sách điều hành luôn tác động đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. Về mặt tích cực, hệ thống ngân hàng thường hưởng lợi lớn khi nền kinh tế hồi phục đi lên song sẽ gặp nhiều rủi ro khi chính sách điều hành thay đổi và nền kinh tế rơi vào trạng thái suy thoái hoặc khủng hoảng. Điều này đã được thể hiện thông qua khoảng thời gian dài phải giải quyết vấn đề nợ xấu cũng như sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng gây tác động tiêu cực đến nhiều ngân hàng trong hệ thống.

Thấu hiểu sự khó khăn của các ngân hàng trong câu chuyện xử lý nợ xấu trước đây cũng như nhu cầu thẩm định tín dụng các doanh nghiệp mới ngày càng bứt thiết. Với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, Vietnam Equity phát triển và đưa ra chương trình đào tạo cán bộ thẩm định tín dụng với các nội dung chính như sau:

  • Tư vấn thẩm định tín dụng Doanh nghiệp.
  • Tư vấn tái cấu trúc toàn diện Doanh nghiệp.
  • Tư vấn gia tăng giá trị lõi Doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, Vietnam Equity hướng tới việc cung cấp cho các học viên một góc nhìn mới của việc thẩm định tín dụng doanh nghiệp, qua đó gián tiếp gia tăng chất lượng tín dụng ngân hàng cũng như cải thiện hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đi vay.

Vì một nền kinh tế thịnh vượng và bền vững, Vietnam Equity mong nhận được sự đồng hành hiệu quả và tốt đẹp từ các Ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Trân trọng!

✍ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ✍

Tải ứng dụng VEQ Investing